Továrna

štítek z čehosi

75 × 55 mm

500 Kč (bez rámu)