Továrna

štítek z čehosi 75 × 55 mm 500 Kč (bez rámu)